Connected employees

We connect to grow Live

Van 14 december tot 30 juni 2022

Nieuwe opportuniteiten om uw kmo te doen groeien!

Na 2 jaar vertraging als gevolg van de gezondheidscrisis, zijn we allemaal klaar om ons weer op groei te concentreren. Tijdens de pandemie versnelde de digitalisering het Belgische bedrijfsleven en boden er zich zo nieuwe kansen aan voor uw onderneming. Deze opportuniteiten ontdekken we in de volgende weken graag samen met u.

Orange wijst u de weg naar hernieuwde bedrijfsgroei aan de hand van concrete expertadviezen en getuigenissen van succesvolle kmo’s.

Een initiatief in samenwerking met

Wij vinden het belangrijk om u te ondersteunen bij uw «return to growth» -projecten.

Het pad naar nieuwe bedrijfsgroei passeert langs vele uitdagingen. We identificeerden 4 domeinen die de kern vormen van een groeistrategie: versnelde digitalisering, aandacht voor cyberveiligheid, de werkorganisatie anders invullen en de integratie van nieuwe technologieën.

Wilt u deelnemen aan onze sessies? Schrijf u vooraf in om onze volgende bijeenkomsten niet te missen!

DIGITALISERING

Digitalisering in de praktijk

Donderdag 03 maart 2022 | 10:00-11:00

Hoe kan u als groeiende kmo digitaliseren en zo meer waarde voor uw bedrijf creëren?

Tijdens deze online sessie staan onze experts stil bij de verschillende stappen die daarbij komen.

GEGEVENSBEVEILIGING

Effectieve bescherming van uw gegevens

Dinsdag 22 maart 2022 | 10:00-11:00

De explosieve groei van het thuiswerken en de digitalisering van onze taken is cybercriminelen niet ontgaan. Hoe beschermt u uw kmo tegen cybercriminaliteit? Een ethische hacker toont live hoe makkelijk het is om in te breken.

NIEUWE MANIEREN VAN WERKEN

Naar meer hybride werken zonder aan efficiëntie in te boeten

Donderdag 21 april 2022 | 10:00-11:00

Het verzekeren van bedrijfscontinuïteit, efficiënt teamwerk en een flexibele werkomgeving zijn vandaag de dag belangrijke vereisten, zowel voor grote bedrijven als voor KMO's.

NIEUWE TECHNOLOGIE

Welke kansen bieden nieuwe technologieën, zoals 5G of artificiële intelligentie, voor uw kmo?

April 2022

Deze inspiratiesessie laat u zien hoe deze nieuwe technologieën de groei van uw bedrijf echt kunnen beïnvloeden. Je ontdekt ook het unieke concept van het 5G Lab van Orange Belgium.

meer informatie volgt

Orange Belgium opnieuw trotse partner van Trends Gazellen 2022

Voor het derde jaar op rij is Orange Belgium trotse partner van de Trends Gazellen. We vinden het belangrijk om groeibedrijven als het uwe te ondersteunen en te inspireren. Bedrijven die zich verder ontwikkelen, zijn essentieel voor onze economie en een echte inspiratiebron voor andere ondernemers.

Ga naar Trends Gazellen website

Wedstrijdreglement

VOORWERP

De wedstrijd ‘Connect To Grow_Digitale KMO’ wordt georganiseerd door Orange Belgium nv, met ondernemingsnummer 0456.810.810, gevestigd te Bourgetlaan 3, 1140 Brussel, zonder aankoopverplichting. Het vergelijkend onderzoek loopt van woensdag 09 maart 2022 tot en met dinsdag 30 Juni 2022.

Op basis van deze wedstrijd kan 1 deelnemer een Cowboy 3 elektrische fiets ter waarde van €2.090 winnen.

Het onderhavige reglement werd opgesteld voor deze wedstrijd en regelt alle modaliteiten hiervan. Wie deelneemt aan de wedstrijd, verklaart dit reglement en de privacyverklaring van Orange Belgium nv te hebben gelezen, begrepen en aanvaard zonder enig voorbehoud.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De wedstrijd ‘We Connect To Grow_Digitale KMO’ staat alleen open voor respondenten van de enquête "Hoe Digitaal is uw KMO Alleen deelnemers die de digitale enquête volledig hebben ingevuld, en volledige en correcte contactgegevens achterlaten, komen in aanmerking om de prijs te winnen.

Orange Belgium nv heeft het recht personen het recht te ontzeggen om deel te nemen aan de wedstrijd ‘Connect To Grow_Digitale KMO’. Deelname is uitgesloten voor iedere persoon die op directe of indirecte wijze betrokken is bij de organisatie van de wedstrijd. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Orange Belgium nv zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.

VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

  • Deelname aan de wedstrijd “Connect To Grow_Digitale KMO” kan worden ingevuld door de digitale enquête in te vullen
  • De enquête is toegankelijk via een URL en een QR-code.
  • Deelname aan de wedstrijd is mogelijk tot 30 juni 2022 om 23:59 uur.
  • Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd ‘Connect To Grow_Digitale KMO’.
  • Deelname aan de wedstrijd ‘Connect To Grow_Digitale KMO’ houdt geen aankoopverplichting in.
  • De winnaar van de wedstrijd ‘Connect To Grow_Digitale KMO’ wordt willekeurig gekozen via een digitaal hulpmiddel.
  • De winnaar zal nadien gecontacteerd worden en de prijs zal opgestuurd worden.

PRIJS

Eén deelnemer kan een Cowboy 3 elektrische fiets ter waarde van €2.090 winnen, aangeboden door Orange Belgium nv.

Orange Belgium nv is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade in verband met een gewonnen prijs.

Orange Belgium nv neemt met iedere winnaar contact op via e-mail om de toekenningsmodaliteiten van de prijs te bepalen. Indien niet gereageerd wordt binnen de 2 werkdagen, behoudt Orange Belgium nv zich het recht voor om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Orange Belgium nv verklaart alle persoonsgegevens waarmee ze in contact komt gedurende de wedstrijd, te verwerken in overeenstemming met Verordening 2016/679 (GDPR). Orange Belgium nv verwijst hiervoor ook naar de privacyverklaring op de website business.orange.be. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam gepubliceerd kunnen worden op de website en sociale media van Orange Belgium nv.

WIJZIGINGEN AAN HET WEDSTRIJDREGLEMENT

Orange Belgium nv behoudt zich het recht voor de wedstrijd ‘Connect To Grow_Digitale KMO’ – of een deel of delen ervan – te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Hiervoor is geen enkele vergoeding vanwege Orange Belgium nv verschuldigd aan de deelnemers en tegen dergelijke beslissingen van Orange Belgium nv is geen beroep mogelijk. Orange Belgium nv kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement door melding op de website business.orange.be.

VARIA

Over geen enkel aspect van de wedstrijd ‘Connect To Grow_Digitale KMO’ wordt met de deelnemers gecommuniceerd via briefwisseling, e-mails of telefoongesprekken. Alle extra informatie en álle mededelingen van Orange Belgium nv in verband met de wedstrijd ‘Connect To Grow_Digitale KMO’ gelden als onderdeel van dit reglement. Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook van Orange Belgium nv.

Hallo, bent u geïnteresseerd
in ons aanbod?
Welkom bij
Orange.

Bedankt voor uw interesse, zullen we een afspraak inboeken?

Contacteer ons

Ik heb een vraag of klacht