Uw werk of uw leven? Kies voor kwaliteit in beide!

22.05.2018

Werkbaar werk blijkt geen evidentie. Om het evenwicht tussen werk en privé te houden moeten er goede afspraken worden gemaakt. Orange zet een aantal feiten op een rij en biedt u een praktische oplossing.

Uw werk of uw leven!

Hebt u soms het gevoel dat u 24/7 bereikbaar moet blijven voor uw job? Bellen uw klanten in het weekend gewoon naar uw gsm of die van uw medewerkers? Logisch, u gaf hen dat nummer om geen opportuniteiten te missen. Maar zo stopt u eigenlijk nooit met werken ...

Uw werk én uw leven: de balans bewaken

Werknemers zijn zich meer dan ooit bewust van hoe belangrijk een gezonde balans tussen werk en privé is. Daarom denken steeds meer bedrijven na over NWOW of New Ways of Working en laten ze bijvoorbeeld thuiswerk toe, tenminste voor jobs waarvoor dat kan met de nodige technologie. Denk maar aan virtuele meetings, professionele chat apps, collaboration tools ... Thuiswerkers sparen vaak uren tijd door niet onderweg te zijn, uren die ze beter op een andere manier kunnen invullen. En wie thuiswerkt, kan beter de dag indelen en ervaart minder stress om alles rond te krijgen. Maar de medaille heeft een keerzijde: de grens tussen werk en privé wordt minder duidelijk. Thuiswerkers vinden het niet altijd gemakkelijk om grenzen te stellen, vaste werkuren te volgen en de werkknop gewoon uit te zetten.(*)

(*) https://www.jobat.be/nl/artikels/de-10-voor-en-nadelen-van-thuiswerken/#

Anders werken: een evenwichtsoefening

Om de balans tussen werk en privé in evenwicht te houden, bieden bedrijven naast thuiswerk ook nog andere manieren van werken aan, waaronder deeltijds werk, flexwerk, ... In 2016 werkte bijna 45% van de vrouwen deeltijds, bij mannen was dat 10,8%.(*) Maar het is minstens even belangrijk om af en toe helemaal los te koppelen van de job. Met alle technologie vandaag blijkt dat echter moeilijker dan ooit. Want wie zet zijn smartphone helemaal uit? We gebruiken die immers voor veel meer dan alleen voor het werk. En wie checkt 's avonds eens niet snel nog de laatste mails op zijn smartphone?

(*) https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/deeltijds-...

Werkbaar werk voor werknemers en zelfstandigen

Er is dus nog werk aan werkbaar werk, vooral aan het aspect evenwicht tussen werk en privé. Uit recente cijfers over werkbaar werk in Vlaanderen(*) ligt de werkbaarheidsgrens voor werknemers op 51% en voor zelfstandigen op 50,7%. Dat betekent dat bijna 1 op 2 moeite ervaart om werk en privé te combineren. En dat leidt tot problemen als overmatige stress en burn-outs. Immers, alleen wie gemotiveerd blijft voor zijn job, kan bijleren, niet non-stop stress ervaart en een evenwicht vindt tussen werk en privé, heeft werkbaar werk en blijft ook op lange termijn productief.

(*) http://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/werk-privebalans/hoe-zit-vlaanderen

Het recht op onbereikbaarheid

Sinds 2017 bestaat er in Frankrijk een wettelijk kader over 'het recht op onbereikbaarheid' (le droit à la déconnexion). Dat kader legt vast dat de werkgever verplicht is om het praktisch mogelijk te maken voor zijn medewerkers om effectief offline te gaan. De werkgever moet daar o.a. de nodige digitale hulpmiddelen voor voorzien. In december 2017 werd in België een wetsontwerp(*) ingediend door Kris Peeters, minister van Werk. Het resultaat zal een "deconnectie-wetgeving" worden, de basis voor betere afspraken over wanneer iemand verplicht bereikbaar moet zijn voor de job en wanneer niet.

(*) http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2839/54K2839001.pdf

Fixed Mobile Unification: loskoppelen en toch bereikbaar

De vraag is: kan u echt loskoppelen van de job zonder onbereikbaar te worden? Dat kan, maar alleen als werkgevers en werknemers duidelijke afspraken maken en samen beslissen wanneer iemand bereikbaar moet zijn voor de job en wanneer niet. Met Fixed Mobile Unification (FMU) wil Orange het voor beide partijen gemakkelijker maken om de balans tussen werk en privé te bewaken. Uw bedrijf blijft altijd bereikbaar met één oproep zonder dat u of uw medewerkers daarom zelf moeten opnemen. U kiest zelf hoe, wanneer en naar wie er wordt doorgeschakeld als u of uw medewerkers niet werken. Bovendien hoeft niemand nog een gsm-nummer door te geven aan klanten. Iedereen blijft bereikbaar op één centraal nummer van waar er wordt doorgeschakeld naar de juiste persoon. Ook wanneer uw medewerkers bellen met hun gsm zien de klanten alleen het algemene nummer.

U beheert de gsm's van uw medewerkers centraal in uw IPBX-telefooncentrale. U of zij kiezen zelf wanneer de connectie met de telefooncentrale wordt verbroken, en er dus van werk- naar privémodus wordt overgeschakeld. Dat dubbel gebruik is bovendien de perfecte basis om de kosten voor privé- en zakelijke gesprekken te verdelen tussen uw werknemer en het bedrijf (dankzij de gedeelde rekening van Invoice Split).

Meer weten over FMU?

Meer weten over deze professionele oplossing? Bekijk alle mogelijkheden van FMU in dit filmpje.

Overtuigd?
Ga dan naar business.orange.be/contactfmu. We helpen u heel graag verder.

Al klant?
Neem dan zeker contact op met uw accountmanager.

Hallo, bent u geïnteresseerd
in ons aanbod?
Welkom bij
Orange.

Bedankt voor uw interesse, zullen we een afspraak inboeken?

Contacteer ons

Ik heb een vraag of klacht