De perfecte storm in telecom

03.05.2016

De trend die de wereld van ict en telecom overheerst is convergentie. Van netwerken, ict en telecom tot werk en privé: alles vloeit meer en meer in elkaar over. Dat heeft concrete gevolgen voor uw bedrijf. Wij overlopen de 7 vormen van convergentie die vandaag opduiken, en dat in de toekomst nog meer zullen doen. Er zijn meer vormen van convergentie dan u zou denken.

 

We spraken over convergentie in het zakenleven met twee vooraanstaande internationale analisten uit de wereld van ict en telecom. Jan Hein Bakkers van IDC enerzijds en Matthew Ball van Canalys anderzijds. Zij doen de belangrijkste trends uit de doeken. Het resulteerde in een overzicht met een blik naar de toekomst en met convergentie als rode draad. Want die convergentie speelt op diverse domeinen.

 

1. Ethernet zal IP niet vervangen

Vroeger was het nog makkelijk. U had een netwerk voor telefonie en een netwerk voor dataverkeer. “Vandaag merk je dat spraakverkeer steeds vaker over een IP-netwerk wordt getransporteerd”, stelt Jan Hein Bakkers van IDC. “Bovendien zal ook het video-aandeel toenemen, dan denk ik onder meer aan het toenemend gebruik van videoconferencing door bedrijven”, stelt Jan Hein Bakkers. “Het gebruik van IP groeit flink, maar die evolutie gaat gestaag. Ook over vijf jaar zullen er nog heel wat bedrijven traditionele spraak-diensten gebruiken.” Toch lijkt de beweging duidelijk ingezet. Gevolg van dit alles is dat de scheidingslijn tussen ict en telecom een stuk dunner wordt. “Heel wat software-applicaties lopen vandaag via het vaste datanetwerk waarlangs ook wordt getelefoneerd.”

Convergentie binnen vaste netwerken.

IP speelt een belangrijke rol bij deze vorm van convergentie, maar Jan Hein Bakkers ziet ook een netwerkprotocol als ethernet in de toekomst steeds vaker opduiken bij bedrijven. “Ethernet is kostenefficiënt, biedt meer flexibiliteit en kan voor hoge bandbreedte zorgen. Toch verwacht ik niet dat ethernet IP zal vervangen. De twee zullen door elkaar worden gebruikt. De toekomst ligt dus in de hybride netwerken.”

 

2. De toekomst ligt in de hybride netwerken

Ook vast en mobiel zullen de komende jaren nog veel meer naar elkaar toegroeien. “Je komt stilaan tot een situatie waarbij gebruikers niet eens merken welk type netwerk er uiteindelijk op de achtergrond zal draaien”, vertelt Jan Hein Bakkers. Het toestel bepaalt als het ware welke technologie wordt gebruikt, al dan niet draadloos of via een vaste lijn. Zolang de eindgebruiker maar steeds op de beste manier wordt uitgerust. “Zeker in de bedrijfsmarkt zal LTE, de nieuwe generatie in mobiele communicatie als aanvulling dienen op de vaste netwerken."

Convergentie tussen vast en mobiel.

"Vaste netwerken zullen noodzakelijk blijven voor het koppelen van bedrijfsvestigingen”, vertelt Jan Hein Bakkers. “Een belangrijke technologie is overigens wifi, belangrijk als mobiele component van vaste netwerken”, stelt hij en hij benadrukt ook hier dat netwerken van de toekomst per definitie hybride zullen zijn. En dus een combinatie van vast en mobiel.

 

3. De toekomst ligt bij de kleine apps

Vroeger gebruikten we een gsm om te telefoneren en daarnaast een laptop voor de typische computertaken. Maar dan brak de smartphone, en daarna de tablet, door. “Zo’n smart-phone kan in principe alles. Het is een gsm die computertaken kan volbrengen”, stelt Jan Hein Bakkers.

Convergentie binnen mobiele toestellen.

De opmars van deze nieuwe soort van mobiele toestellen is een belangrijke factor, gedreven door de eindgebruikers. “Heel wat bedrijven zijn hun werknemers aan het mobiliseren, en de technologie moet hieraan aangepast zijn. De toekomst ligt daarom niet bij grote en zware bedrijfsapplicaties, zoals we die uit het pc-tijdperk kennen. Neen, we verlangen vandaag kleine apps, aangepast aan onze werksituatie”, vertelt Matthew Ball van Canalys. “Het gevolg is dat het arsenaal aan toestellen en technologieën erg divers wordt. Dus niet langer het Windows-only-tijdperk zoals enkele jaren geleden, maar ook partijen als Apple en Android die duidelijk meespelen in bedrijven”, aldus Matthew Ball.

 

4. Werk en privé lopen compleet door elkaar

Wat de technologie en toepassingen mogelijk maken, gebeurt ook in realiteit: werk en privé lopen compleet door elkaar. “Dat heeft ook gevolgen voor bedrijven en hun ict en telecom”, benadrukt Matthew Ball.

Convergentie van werk en privé.

“Werknemers willen niet alleen keuze in de mobiele toestellen die ze gebruiken voor hun werk, vaak brengen ze ze simpelweg van thuis mee. Overigens gaat de impact veel verder: van het gebruik van specifieke applicaties als Dropbox of Evernote tot het gebruik van een soort van persoonlijke cloudomgeving waar werknemers zowel privé- als professionele data bewaren”, stelt hij. “Technologie wordt vandaag al bijna per definitie voor zowel werk als privé gebruikt.”

 

5. De ict-afdeling is monopolie definitief kwijt

Dat is een logisch gevolg van het bovenstaande. Als de drempel voor het gebruik van ict verlaagt, dan verlaagt tegelijk ook de drempel om ict aan te schaffen in een bedrijfscontext. Maar de consequenties zijn groot.

Convergentie tussen ict-gebruiker en ict-aankoper.

“Veel ict wordt vandaag al lang niet meer door een ict-afdeling geïntroduceerd of aangekocht in het bedrijf”, stelt Matthew Ball. Vandaag is bijvoorbeeld een marketingafdeling daarvoor de meer aangewezen partij. Of de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling. Ook steeds meer andere afdelingen kopen zelf hun ict aan. Dat monopolie lijkt de ict-afdeling definitief kwijt.”

 

6. Netwerkconnectiviteit is cruciaal geworden

Telecomoperatoren spelen een alsmaar grotere rol in de ict-wereld. “De diensten boven op het netwerk spelen ook voor operatoren een alsmaar belangrijkere rol”, stelt Jan Hein Bakkers van IDC.

Convergentie tussen connectiviteit en diensten.

“Met hun groot klantenbestand zijn operatoren ook erg goed geplaatst om hun klemtoon te verleggen van het aanbieden van pure bandbreedte en connectiviteit enerzijds naar diensten anderzijds. Operatoren beschikken bovendien over netwerkconnectiviteit, die vandaag erg cruciaal is geworden voor hun klanten”, weet hij. “Anderzijds mogen we niet vergeten dat net door de convergentie tussen ict- en telecomaanbieders de concurrentie ook groter wordt. Meer en meer partijen komen in elkaars vaarwater.”

 

7. De data verhuizen mee

De trend is duidelijk. Meer en meer gebruikers beschikken over meerdere toestellen, van pc en laptop tot smartphone en laptop, die op hun beurt ook meer en meer apps gebruiken, aldus Jan Hein Bakkers. Het lijkt wel de perfecte storm in de wereld van telecom en ict. Mobiele netwerken en technologieën winnen aan belang, maar ook op niveau van het vaste netwerk verschuift het een en ander.

Convergentie tussen LAN en WAN.

“De groei van het netwerkverkeer buiten het bedrijf op het WAN (Wide Area Network), en dus buiten het lokale netwerk van een organisatie, neemt flink toe. Eigenlijk wordt het WAN het verlengstuk van dat lokale netwerk”, oordeelt Jan Hein Bakkers. Voor een flink stuk is dat een verplaatsing van data, omdat meer en meer toepassingen en data verhuizen naar een extern datacenter. “Die data verhuizen mee. Bedrijven zullen de aandacht dus ook voor een deel moeten verleggen naar dat WAN. Het zwaartepunt van hun data en toepassingen zal meer en meer daar komen te liggen.”

Interesse in ons aanbod?

Wenst u een commercieel gesprek? Een van onze medewerkers belt u zo terug.