ICT anno 2013: van volger naar partner

23.05.2013

Meer business, minder bits en bytes. Lang niet alleen de pure IT-ondersteuning, maar meer innovatie. Van IT naar ICT. Dat is in een paar woorden de verandering die de ICT-afdeling ondergaat. Al is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan. “Over het algemeen zijn informatici met een goede zakelijke achtergrond eerder schaars.”

 

Ons magazine sprak over de toekomst van de ICT-afdeling met een professor en een CIO, respectievelijk Georges Ataya van Solvay Brussels School en Freddy Van den Wyngaert van Agfa.

 

Hoe is de ICT-afdeling de voorbije jaren geëvolueerd qua invulling van opdrachten en personeelsprofielen?

Georges Ataya: “Vroeger speelde een IT-afdeling een beetje de rol van Sinterklaas. Je kon er alles aan vragen en als je braaf was, kreeg je dat ook. Die tijd is voorbij. Vroeger was de IT-afdeling ook verantwoordelijk voor elk deel van de infrastructuur, elke softwaretoepassing of elk bedrijfsproces. Nu niet meer. Vandaag is een IT-manager eerder een ‘demand supply manager’. Er wordt selectiever en meer gestructureerd gewerkt, maar wel veel meer in nauwe samenspraak met de collega’s van andere afdelingen. De focus verschoof van pure technische kennis naar inzicht in bedrijfsnoden en het creëren van waarde voor zijn bedrijf. Kortom, van volger naar partner. Onder de deelnemers aan de programma’s ‘Executive program for the CIO’ en ‘Executive Master in IT Management’ die onder mijn leiding worden gedoceerd aan de Solvay Brussels School of Economics and Management is deze trend ook duidelijk zichtbaar”. (Meer informatie over de opleidingen vindt u op www.solvay.edu/it). 

Freddy Van den Wyngaert: “Onze ICT-afdeling is de voorbije jaren geëvolueerd naar een professionele organisatie, met meer aandacht voor het volgen van bepaalde ITIL (een referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen) en governance processen. Voorts is er veel meer communicatie en samenwerking met de andere afdelingen. Had de afdeling vroeger een ondersteunende rol, dan zijn we vandaag een echte gesprekspartner. Wat ook meespeelt in deze evolutie, is dat wij vandaag diensten leveren aan klanten of joint ventures van Agfa. Ook dat doet ons meer mee denken op strategisch vlak. Dus niet alleen technologische innovatie, zoals de invoering van technologieën als VoIP of een beleid rond Bring Your Own Device, maar ook businessinnovatie, bijvoorbeeld met nieuwe business modellen voor Agfa en IT-diensten voor klanten, om extra omzet te genereren.”

 

Vroeger speelde een IT-afdeling een beetje de rol van Sinterklaas. Je kon er alles aan vragen en als je braaf was, kreeg je dat ook. Die tijd is voorbij.

Georges Ataya: Solvay Brussels School of Economics and Management

 

Heeft dit ook effect op de profielen die aantrekt? Zijn er nieuwe capaciteiten nodig?

Freddy Van den Wyngaert: “Wij hebben meer nood aan zakelijke profielen. Dan denk ik aan de vele business-transformatieprojecten binnen Agfa, maar ook aan ons apart team rond Cloud, Managed en Professional Services.  Voor beide initiatieven hebben we ook vooral projectmanagers nodig. Het bevestigt een duidelijke evolutie van een meer zakelijke benadering van ICT, en in verhouding minder bits & bytes. U moet weten dat informatici met een goede businesskennis over het algemeen eerder schaars zijn. Anderzijds hebben wij zelf binnen onze organisatie ook nog wel die technische profielen nodig, omdat wij de meeste IT-taken zelf voor onze rekening nemen.”

Georges Ataya: “Sommige capaciteiten die vroeger amper aan de orde waren, worden belangrijker. Ik denk dan aan betere communicatie met collega’s, zeg maar interne klanten. Maar ook marketing en verkoop worden belangrijker in de IT-afdeling van de toekomst. Als ik dat in het begin zei, verklaarden sommigen mij gek. Maar een IT-afdeling zal nog meer moeten leren om zichzelf aan de man te brengen.”

 

Wat moeten de prioriteiten worden voor ICT?

Georges Ataya: “Naast het feit dat een ICT-afdeling zijn eigen marketing beter moet verzorgen, zijn ook strategiebepaling en zicht op financiële cijfers van tel. Eigenlijk kan je zeggen dat de IT-afdeling van de toekomst als een bedrijf op zich zal worden geleid. Met klanten, kosten, middelen en een duidelijke meerwaarde, net als bij een gewoon bedrijf. Van het draaien van een IT-afdeling op basis van een vooropgesteld budget gaat het naar een IT-afdeling die waarde creëert. Dat laatste moet het doel zijn.”

Freddy Van den Wyngaert: “De prioriteiten hangen natuurlijk af van bedrijf tot bedrijf. Maar als ik met collega-CIO’s praat, binnen het CIOforum Belgian Business waarvan ik voorzitter ben, dan kan je stellen dat er een aantal domeinen zijn waarop we als IT-afdeling nog verder zullen evolueren in onze rol van mede-initiatiefnemer. We zullen nog meer innoveren, en dit zowel op zakelijk als technologisch vlak. We zullen veranderingen binnen organisaties nog meer moeten begeleiden. Maar ook een andere prioriteit ligt in het integreren van alle elementen in een zogenaamde architectuur. Je ziet veel oplossingen die bijvoorbeeld via hosting worden aangeboden, of in de cloud zoals dat heet. Maar de taak ligt bij een IT-afdeling om ook dan het overzicht te bewaren en alles geïntegreerd te houden.”

 

Wat is de verhouding tussen toepassingen en diensten die door externen worden aangeleverd?

Freddy Van den Wyngaert: “Zelf besteden wij bij Agfa niet zo erg veel uit. In elk geval minder dan vroeger. Wat dat betreft zijn wij misschien een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar als ik met mijn collega’s praat, merk ik dat zij outsourcing aanwenden in alle soorten van omgevingen. Bedrijven gebruiken het zeker, maar springen er tegelijk ook heel omzichtig mee om.”

Georges Ataya: “In principe kan alles worden uitbesteed. Alles kan je dus outsourcen, behalve de controle, want die hou je best intern. Gek genoeg is net die controle in het verleden al te vaak aan derden overgelaten, omdat dit aspect vaak het moeilijkste bleek van het hele takenpakket van een IT-afdeling. Ik denk dat outsourcing aan belang zal toenemen in bedrijven, ook al zie je vandaag inderdaad nog veel weerstand ten aanzien ervan.”

 

Freddy Van den Wyngaert: CIO bij AGFA

 

Een van de trends in de ICT-afdeling is het samengaan tussen traditionele IT en telecommunicatie. Vandaar dat we eerder spreken over ICT dan over IT.  Hoe zit dit in uw eigen organisatie, vandaag en in de toekomst en hoe pakt u dat aan?  

Freddy Van den Wyngaert: “We merken dat spraak- en dataverkeer de laatste maanden en jaren meer zijn vervlochten. Die convergentie zal zich nog doorzetten. We opteren hiervoor wel voor partijen die in hun domein, zoals voor technologieën als VoIP, de beste zijn. Maar we houden de uitbating ervan in eigen beheer. Zo kiezen we voor Orange voor mobiele telefonie en voor de BlackBerry-diensten. BlackBerry is overigens nog altijd het standaardtoestel binnen de organisatie, al ondersteunen we ook Android en komen relatief nieuwe technologieën als iPhone en iPad ook bij onze organisatie meer en meer opzetten. Dat maakt het meer divers, maar ook in dat domein moet je als CIO meedenken. Vandaag en zeker ook in de toekomst.”

 

Hello, Interested
in our offer?
Welcome to
Orange Business.

Thanks for your interest in our offers, let's schedule a meeting.

Are you already an Orange Business customer?