Ik begrijp mijn factuur niet (bedrijf) - Video beschikbaar

Op uw factuur staat heel wat info. Maar waar komen die kosten nu eigenlijk vandaan? Hier lees je meer over uw factuur.

Elke factuur omvat de gesprekken van de afgelopen factureringsperiode, alsook de abonnementskosten en de kosten van de opties voor de volgende factureringsperiode.

Als u een nieuw nummer of een extra dienst geactiveerd hebt, betaalt u de abonnementskosten voor de volgende maand, evenals een pro rata voor de periode tussen de dag van de activering en de laatste dag van de factureringsperiode.

 

Eerste factuur?

Op uw eerste factuur vindt u ook het abonnementsgeld voor de periode van de activeringsdatum tot en met het einde van uw eerste volledige factureringscyclus.

Voorbeeld:
We activeerden uw abonnement op 23 maart. Op 3 april ontvangt u uw eerste factuur. Daarop staat het abonnementsgeld van 4 april tot en met 3 mei. Maar voor de eerste 11 dagen uw abonnement moet u ook nog abonnementsgeld betalen.

Dus het bedrag van uw eerste factuur is hoger, omdat u ook voor de periode van 23 maart tot 3 april betaalt.

Op uw volgende factuur betaalt u dan alleen het abonnementsgeld voor de periode van 4 mei tot en met 3 juni.


Laatste factuur?

U betaalde elke maand het abonnementsgeld voor de komende maand.

Uw abonnement of een deel ervan werd stopgezet in de loop van die laatste maand. Daardoor hebt u te veel abonnementsgeld betaald. Dat deel van het abonnementsgeld dat u te veel betaald hebt, krijgt u terugbetaald. Naast het deel abonnementsgeld dat u terugbetaald krijgt, betaal je ook de gesprekken die je in de loop van de voorbije facturatieperiode hebt gedaan.

Hoe wordt het terug te betalen deel berekend?

Het abonnementsgeld voor de volledige maand wordt gedeeld door het aantal dagen van de maand en dan vermenigvuldigd met het aantal niet-actieve dagen.