Ik begrijp mijn factuur niet (medewerker)

Op de eerste pagina vindt U een overzicht van Uw factuur.

Naast Totaalbedrag van deze factuur ziet U hoeveel U moet betalen, net eronder ziet U het bedrag exclusief BTW, en de berekening van de BTW.

De uiterste datum voor betaling vindt U naast “Genlieve te betalen vóór” met daaronder ons rekeningnummer en de gestructureerde mededeling voor het geval dat U Uw factuur niet per domiciliëring betaalt.

Op de tweede pagina vindt U het overzicht van wat U betaalt en wat Uw bedrijf voor U betaalt.

In het eerste luik op deze pagina, “Algemene kosten en kortingen” ziet U als eerste Uw abonnementskosten. Net daaronder ziet U hoeveel van die abonnementskosten door Uw bedrijf betaald worden. Dit laatste bedrag is negatief. U trekt de twee bedragen van elkaar af. In het voorbeeld hieronder worden alle abonnementskosten door het bedrijf betaald.

In het tweede luik van deze pagina, “Oproepen en berichten”, ziet U, per soort communicatie hoeveel U verbruikt heeft. De laatste lijn toont hoeveel hiervan door Uw bedrijf betaald wordt. Dit laatste bedrag is negatief. In het voorbeeld hieronder zal er nog 54.37€ aan de gebruiker aangerekend worden.

In het derde luik van deze pagina, “Verbruik van uw forfait”, ziet U welke forfaits U heeft, op hoeveel U recht heeft per forfait en hoeveel U daarvan opgebruikt heeft.

Onderaan, in het laatste luik van deze pagina, “Overzicht forfaits betaald door het bedrijf” ziet U het totaalbedrag dat Uw bedrijf maandelijks voor U ter beschikking stelt en hoeveel U daarvan heeft opgebruikt.

Wat betekent “Third Party Services” op mijn factuur?

Third Party Services is de verzamelnaam voor alle smsjes van en naar verkorte nummers.

Dat verkorte nummer zal meestal uit 4 cijfers bestaan.

Third party services kunnen zowel sms inhouden die ik verzonden heb, als sms die ik gekregen heb van zo’n kort nummer.

Premium sms’en of mms’en kunnen een tarief hebben dat gelijk is aan of hoger is dan het tarief dat van toepassing is voor een nationale standaard-sms of -mms. De eenheidsprijs kan tot 4 euro bedragen.

 

Nummer Categorie Maximum prijs
19xx Operator diensten 0.15€
2xxx Betalende diensten 1€
3xxx Betalende diensten 4€
4xxx Micro-betalingen 31€
5xxx Spelletjes/logo's/beltonen 0.50€
6xxx Spelletjes/logo's/beltonen 2€
61xx TV-spelletjes 2€
7xxx Volwassenens 4€
8xxx Services gratuits Gratis
90xx - 94xx Gratis diensten Verstuurd: 0,15 €
Ontvangen: 2 €
95xx - 99xx Abonnementen
(spelletjes/logo's/beltonen)
Verstuurd: 0,15 €
Ontvangen: 2 €