Registratieaanvraag

Registratie ‘Aanvraag tot het bekomen van de voorwaarden van de Raamovereenkomst voor Perceel 2 - Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik en voor “Machine to Machine” (M2M) en “Internet of Things” (IoT)

(Bestek nr.2022/HFB/MPMO/96984/P2 van de Vlaamse overheid)

vlaamse overheid logo

 

Contactgegevens Dienstverlener

Orange

Enterprise Business Unit
Bourgetlaan 3
1140 Brussel

Commerciële contactpersoon

Sofie Houtmeyers

Persoon verantwoordelijk voor registratie (en verder in het proces voor toetreding)

Registration Team

 

 

Download hier  de info betreffende de definitie van het Klantenbereik

Algemeen contactpersoon
Technisch contactpersoon
Vertrouwelijkheidsverklaring

*Verplicht in te vullen velden