Gemakkelijk overstappen

Easy switch

Easy Switch stelt u in staat eenvoudig van internet- / tv-provider te wisselen. U heeft alleen uw Easy Switch ID en klantnummer nodig.

EasySwitch is van toepassing op de standaard Business Orange producten Shape & Fix/Connected Internet en Shape & Fix Extra/Connected Internet Extra.

Een overzicht van deze producten vindt u terug in de tabel hieronder:

Shape & Fix / Connected Internet
Shape & Fix Extra / Connected Internet Extra
Shape & Fix Extra 2L isdn / Connected Internet Extra 2L isdn
Shape & Fix Extra 4L isdn / Connected Internet Extra 4L isdn
Shape & Fix Extra 6/8L isdn / Connected Internet Extra 6/8L isdn
Shape & Fix Extra 10/12L isdn / Connected Internet Extra 10/12L isdn
Shape & Fix Extra 14/16L isdn / Connected Internet Extra 14/16L isdn
Shape & Fix Extra PRA light / Connected Internet Extra PRA light
Shape & Fix Extra PRA / Connected Internet Extra PRA

Zorgeloos van operator veranderen

Om van de Easy Switch-procedure te genieten hebben we enkel deze informatie van jou nodig:

 1. Uw huidige klantennummer
 2. Uw Easy Switch ID

 

Goed om te weten

Uw Easy Switch-ID en klantnummer vindt u terug op de factuur uw huidige operator. U kan ook de klantendienst van uw vorige operator bellen.. Op zoek naar uw Easy-Switch-ID van Orange? Bel ons op het gratis nummer 5995 met uw mobiele telefoon.

illustration pour le transfert des services

De voordelen van Easy Switch

Eenvoud

Easy Switch is gemakkelijk en automatisch. Orange doet de opzeg en overdracht van uw diensten.

Veiligheid

Easy Switch garandeert een efficiënte stopzetting en vermijdt op die manier dubbele facturering.

Continuïteit

Orange contacteert rechtstreeks uw huidige operator voor een overgang zonder onderbrekingen in uw internet en tv.

Voorwaarden en informatie

Voorwaarden van het Easy Switch-aanbod

 • Om te genieten van Easy Switch, moet u over ten minste één internet- of tv-dienst beschikken bij een andere operator.
 • Met Easy Switch geeft u Orange de toestemming om de overdracht en stopzetting van het contract bij uw huidige operator uit te voeren in jouw naam.
 • Easy Switch kan slechts de diensten van één operator overdragen naar Orange. Indien u over diensten bij meerdere operators beschikt, dient u bepaalde diensten zelf stop te zetten.
 • De diensten waar u nog gebruik van maakt bij uw huidige operator tot het moment van de installatie van Orange, zijn voor uw rekening.
 • Easy Switch is niet van toepassing als u verhuist zonder je operator te wijzigen.

Praktische informatie

Waar staat mijn Easy Switch code?

Uw Easy Switch-ID en klantnummer vindt u terug op de factuur van uw huidige operator.

Bij het inschrijven op een nieuw abonnement voor vaste diensten, vraagt Orange uw toestemming om de diensten bij de huidige operator op te zeggen.

Vindt u Easy Switch ID en uw klantnummer meteen via:

→ Linksboven op de eerste pagina van uw factuur (uw facturen zijn beschikbaar in je Klantenzone)

Belangrijk: Easy switch stelt u niet vrij van betaling van de bedragen die nog verschuldigd zijn aan de operator bij wie u weggaat. U krijgt nog minstens een factuur , ter afsluiting, van uw huidige operator na de overdracht.

 

Controleer altijd eerst de voorwaarden van uw contract bij uw huidige operator.
Ga na...

 • of er een opzegtermijn is voorzien.
 • of u een opzegvergoeding moet betalen: de meeste contracten hebben een duur van minstens 6 maanden. Dit is vaak het geval indien: er een toestel (smartphone, tv, laptop, tablet, …) verbonden is aan uw contract voor uw telecomdiensten of als u hebt genoten van een korting of promotie.
 • of uw gsm-abonnement(en) deel is/zijn van uw telecom-pack bij je huidige operator (Telenet, Proximus, VOO,…)

 

Wanneer wordt mijn nummer overgedragen?

Tijdstip van de overdracht van uw vast(e) nummer(s)

→ Uw vast nummer wordt overgedragen op het zelfde moment als de installatie van uw vaste diensten.

Tijdstip van de overdracht van uw vaste diensten

→ Onmiddellijk na de installatie van uw vaste diensten, wordt het abonnement van uw diensten bij uw vorige operator stopgezet.

Tijdstip van de overdracht van uw mobiele nummers

→ Uw mobiele nummer(s) wordt/worden onmiddellijk overgedragen of samen met de activatie van uw vast internet.

 

Andere praktische informatie

 • Opnames van programma’s kunnen niet worden overgedragen van de ene operator naar een andere.
 • Als u uw mailadres nog 18 maanden en/of uw webruimte nog 6 maanden wil houden, moet u dat aanvragen bij uw oude operator. Orange biedt geen e-mailadres aan.
 • Vóór u uw abonnement opzegt, vergeet niet een back-up te nemen van de bestanden die u in de cloud van uw oude operator hebt opgeslagen.

 

Compensaties

In een aantal gevallen kan de Klant recht hebben op een compensatie:

 • Indien de technicus niet in het afgesproken tijdsblok op het installatieadres was, heeft de Klant automatisch recht op een compensatie van de nieuwe operator. Er is evenwel geen compensatie verschuldigd wanneer uit het bezoekrapport van de technicus blijkt dat er in het aangekondigde tijdsblok niemand aanwezig was die hem rechtmatige toegang kon verschaffen tot de plaats waar de technicus zijn werkzaamheden had moeten uitvoeren.
 • Indien de dienstonderbreking meer dan één werkdag heeft geduurd vanaf het moment dat de dienst verplicht werd onderbroken om van toegangsleverancier te kunnen veranderen, heeft de Klant automatisch recht op een compensatie van de nieuwe operator per bijkomende kalenderdag dat de dienst niet beschikbaar is.
 • Op zijn uitdrukkelijk verzoek heeft de Klant recht op een compensatie per dag vertraging indien de dienst niet op de vooraf afgesproken datum werd geactiveerd. De afgesproken datum voor activering telt mee in het totale aantal dagen vertraging. De Klant kan de compensatie bij de nieuwe operator indienen door naar de klantendienst te bellen op het nummer 0800 95 96 2 of gratis met de Orange-gsm op het verkorte nummer 5995. Deze compensatie is niet verschuldigd indien de Klant niet al het nodige heeft gedaan met het oog op een vlotte activering: indien hij onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, indien hij de technicus geen toegang kon geven tot de plaats waar die zijn werkzaamheden had moeten uitvoeren, indien de apparatuur problemen gaf waarvoor de Klant verantwoordelijk was.

Deze Easy Switch compensaties zijn van toepassing indien de Klant ervoor kiest om gebruik te maken van de Easy Switch-procedure. Via een duurzame drager wordt de Klant op de hoogte gebracht van zijn recht op een compensatie, inclusief de hoogte van het bedrag.

Hallo, bent u geïnteresseerd
in ons aanbod?
Welkom bij
Orange.

Bedankt voor uw interesse, zullen we een afspraak inboeken?

Contacteer ons

Ik heb een vraag of klacht