Data Analytics

Extractie van intelligente data

Met Data Analytics blijft u uw concurrenten een stap voor door interessante opportuniteiten te creëren voor uw bedrijf. Dankzij intelligente data-extractie kan Orange u samen met zijn partners statistische indicatoren en metingen bieden waarmee u de waarde van data volledig kan benutten. Met Data Analytics bouwen we verder aan onze strategie waarbij we privé- en publieke bedrijven helpen om hun activiteiten beter te begrijpen en diepgaand te analyseren.

Voordelen

Expertise van de Orange Groep

U haalt voordeel uit de expertise die de Orange Groep gedurende vele jaren opbouwde op het vlak van analyse en exploitatie van data. De Groep verwierf waardevolle ervaring in verschillende sectoren waar de analyse van gegevensstromen, ook in reële tijd, van cruciaal belang is. Daardoor beschikken we over best practices die we onmiddellijk kunnen toepassen op de Data Analytics-projecten van uw bedrijf.

Ecosysteem van partners

Orange werkt nauw samen met gespecialiseerde partners, die elk een verregaande kennis hebben in een specifiek domein. Dankzij deze partnerschappen kunnen we u expertise en totaaloplossingen bieden in de meest diverse domeinen zodat uw bedrijf zich kan voorbereiden op de toekomst. Daarvoor werken we samen met Orange Applications for Business, een afdeling van de Orange Groep, maar ook met partners zoals Mentis, Cropland en Stratec.

Oplossingen die beantwoorden aan uw noden

Concurrentievoordeel

Met Data Analytics helpt Orange u als publiek of privébedrijf om uw business of uw kernactiviteiten diepgaand te analyseren. Doel: uw concurrenten een stap voor blijven.

Bewezen ervaring

Orange heeft een ruime ervaring in verschillende activiteitendomeinen en -sectoren. In België hebben bijvoorbeeld grote spelers uit de toeristische sector, transportsector, evenementensector, beveiligingssector en warenhuissector al een beroep gedaan op Orange voor hun Data Analytics-projecten.

Conform de Belgische privacywetgeving

Orange gebruikt innovatieve systemen, data-analyseprocessen en instrumenten die de anonimiteit van de gebruikte netwerkgegevens garanderen. Zo bent u zeker dat alles gebeurt in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Performantere bedrijven

Dankzij de analyse en aggregatie van gegevens van het Orange-netwerk beschikt u over relevante en gebruiksklare informatie om uw activiteiten te optimaliseren en waarde te creëren voor uw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan piekuuridentificatie, de duur van bezoeken aan een specifieke plek of bevolkingsbewegingen in reële tijd. Zo kunnen toeristische diensten bijvoorbeeld hun logies- of transportaanbod beter definiëren in functie van het aantal bezoekers, hun mobiliteit en hun profielen.

Ecosysteem van partners

Specialisten in diverse sectoren bieden hun expertise aan op het vlak van de omzetting van anonieme data van het Orange-netwerk in informatie met een grote toegevoegde waarde.

  • Orange Applications for Business: de afdeling van Orange die ‘Flux Vision’ ontwikkelde om in reële tijd bevolkingsstromen te analyseren. Zowel voor de publieke sector als de privésector in domeinen als wegverkeer, transport, toerisme en detailhandel.
  • Mentis : hun instrument voor Data Analytics wordt gebruikt voor applicaties in de industrie, media, gezondheidszorg, financiële sector, telecommunicatie, diensten, voedingssector, offshore en energie.
  • Cropland : ontwikkelt instrumenten op basis van een unieke methodologie om de productiviteit te verhogen, processen te optimaliseren of de werking van organisaties te verbeteren.
  • Stratec : dit bedrijf heeft een Big Data-analysemodel ontwikkeld specifiek voor applicaties van steden en de transportsector.

Ontdek onze verwante diensten

Betrouwbaar mobiel netwerk

Dankzij ons mobiele netwerk verzamelen we relevante informatie voor de analyse en aggregatie van data. Deze data vormen de basis voor onze statistische indicatoren en metingen.

Internet of Things

Wist u dat data-analyse zich niet beperkt tot data gegenereerd door personen? Ook de data afkomstig van uw machines en andere verbonden objecten kunnen waardevolle informatie bieden.

Gerelateerde artikels

Interesse in ons aanbod?

Wenst u een commercieel gesprek? Een van onze medewerkers belt u zo terug.