Orange meets green: de strijd tegen de klimaatopwarming

30.06.2021

Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt sinds december 2019 integraal deel uit van de Engage2025-strategie van de Orange Group. Twee grote topics zetten de lijnen uit: digitale inclusie en de planeet. Brand en CSR Manager Anne De Vos schetst de groene manier van denken bij Orange.

De totale CO2-uitstoot van Orange Belgium is sinds 2006 met bijna 80 % gedaald. Orange Belgium wil ook zijn resterende CO2-uitstoot met nog eens 20 % verminderen tegen 2025. “Digitale technologie is een van de oplossingen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, vooral omdat het de nood aan verplaatsingen vermindert. Maar we moeten er ook alles aan doen om onze eigen CO2-uitstoot te verkleinen”, stelt Anne De Vos. “We zetten ons in om tegen 2040 netto CO2-neutraal te zijn, tien jaar eerder dan de doelstellingen van de sector. Die ambitie sluit aan bij de toezeggingen die in 2015 zijn gedaan tijdens het Klimaatakkoord van Parijs.”

 

Verantwoordelijkheid

Als telecomoperator is Orange zich erg bewust van zijn voorname rol rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Het is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen Orange als operator en onze klanten. Het is onze taak om klanten te sensibiliseren, bewustmaking te versterken en tegelijk de tools aan te bieden om er als klant aan deel te nemen”, zegt Anne De Vos.

Orange werkt ook zelf op heel wat manieren aan een drastische vermindering van de CO2-uitstoot. “We versterken de energie-efficiëntie van onze netwerken, met name het verminderen van de CO2-uitstoot van onze datacenters. We gebruiken zonnepanelen en windturbines als bronnen van hernieuwbare energie. We schroeven ook het verbruik terug van onze gebouwen en voertuigen. Het Mobility Plan van Orange wil meer flexibiliteit bieden qua pendeltijd aan de werknemers, in functie van hun specifieke noden, het weer, het verkeer, enzovoort. Werknemers worden op hun beurt aangemoedigd om naar meer milieuvriendelijke verplaatsingsmanieren te kijken. We willen zo onze CO2-voetafdruk, op het vlak van mobiliteit, tegen 2023 met 30 % laten dalen. Tegelijk investeren we in afvangoplossingen van koolstof om onze restemissies te verminderen. Ten slotte willen we onze inspanningen op het gebied van energie en circulaire economie opvoeren.” 

 

BuyBack

“De digitalisering heeft tegelijk ook een impact op het milieu, door het gebruik van elektronische apparatuur, met name smartphones”, gaat Anne De Vos verder. “Er zijn sinds 2007 wereldwijd naar schatting meer dan 10 miljard smartphones verkocht. Ze zijn samengesteld uit plastic en glas, maar bevatten ook heel wat edelmetalen. Smartphones zijn nog steeds grotendeels het resultaat van een lineair economisch model: mijnbouw, productie met concentratie in Azië, snelle vernieuwing en korte levensduur met weinig inzameling en recycling. Er is naar schatting ongeveer 70 kilogram grondstof nodig om een ​​smartphone van 120 gram te maken, 500 keer zijn gewicht dus.”

Om de ontginning van nieuwe grondstoffen tegen te gaan − en dus op te schuiven naar een meer circulaire economie − werkt Orange samen met partners die gebruikte mobiele toestellen terugkopen, herstellen en een tweede leven schenken. Toestellen die niet meer te herstellen zijn, worden volgens de regels van de kunst uit elkaar gehaald en gerecycleerd. “Belgen wisselen gemiddeld om de twee jaar van telefoon, terwijl in 88 % van de gevallen hun mobiele telefoon nog werkt. Dankzij het BuyBack-programma hebben we 239 ton CO2 minder uitgestoten in 2020 en 1.500 bomen aangeplant in België”, weet Anne De Vos.

 

Ontdek hoe Orange duurzaam ondernemen aanpakt

Hallo, bent u geïnteresseerd
in ons aanbod?
Welkom bij
Orange.

Bedankt voor uw interesse, zullen we een afspraak inboeken?

Contacteer ons

Ik heb een vraag of klacht