Iedereen wint met smart parking van Orange

26.08.2019

Parkeren creëert stress bij automobilisten, gemeentebesturen, parkeerbedrijven, handelaars en werkgevers. Smart parking, een IoT-toepassing van Orange, maakt een einde aan die stress.

Parkeren veroorzaakt stress

Eén op drie automobilisten in de stad is op zoek naar een parkeerplaats. Dat zorgt voor heel wat verkeersoverlast en dus ook voor meer onveiligheid, een hogere uitstoot van CO2 en fijn stof, en andere milieuschade. Ook voor handelszaken en horeca is de parkeerstress nefast. Het vermindert hun aantrekkelijkheid, knaagt aan de omzet en leidt op termijn tot leegstand. Werkgevers ervaren dan weer ontevredenheid en productiviteitsverlies bij hun medewerkers als die te lang naar een parkeerplaats moeten zoeken. 

Gemeentebesturen trachten via een parkeerbeleid enige orde te scheppen in de chaos. Controle en handhaving van dat parkeerbeleid vraagt de inzet van heel wat personeel. Toch hebben gemeentebesturen weinig zicht op het parkeergedrag en dus amper houvast om hun beleid bij te sturen. Dat geldt evenzeer voor private parkeerbedrijven. 

 

Internet of Things snelt te hulp

Met smart parking biedt Orange een uitweg uit deze impasse. Het is een mooi voorbeeld van de praktische meerwaarde die Internet of Things (IoT) in de praktijk kan bieden. Sensoren en slimme camera’s detecteren welke parkeerplaatsen vrij zijn. Via ons netwerk worden die gegevens verzonden, verwerkt en ter beschikking gesteld van de gebruikers. 

Chauffeurs ontvangen via een app op hun smartphone de locatie van vrije parkeerplaatsen en de route ernaartoe. De app houdt de parkeertijd bij en waarschuwt wanneer die ten einde loopt. Parkeerplaatsen kunnen ook voorbehouden worden voor bepaalde doelgroepen, zoals bijvoorveeld mindervaliden, leden van het management en bestuurders van elektrische voertuigen. Chauffeurs kunnen eventueel zelfs een parkeerplaats reserveren. 

Parkingbeheerders analyseren de gegevens via een dashboard. Het bundelt een schat aan informatie over parkeerduur, plaatsbezetting, tijdsoverschrijding ... Parkeerwachters krijgen op hun dashboard een realtime status te zien en identificeren zo eventuele overtreders.

 

Iedereen wint met smart parking van Orange

Met smart parking gaat iedereen er op vooruit. Chauffeurs vinden vlot parkeerplaats, komen stressvrij op hun bestemming aan en vermijden boetes. Parkingbeheerders kunnen hun parkeerbeleid makkelijker handhaven en vergaren data waarmee ze hun beleid kunnen bijsturen. Handelszaken, horeca en werkgevers zien tevreden, stressvrije klanten en werknemers en een toename van hun omzet en productiviteit. De verkeersdrukte vermindert en daar varen veiligheid, milieu en luchtkwaliteit ook bij.

 

Wil u het beheer over uw parkeerplaatsen fundamenteel verbeteren? Laat uw parking optimaal renderen.

Hallo, bent u geïnteresseerd
in ons aanbod?
Welkom bij
Orange.

Bedankt voor uw interesse, zullen we een afspraak inboeken?

Contacteer ons

Ik heb een vraag of klacht